Trening på Bogafjell

I kveld var lag 4 på Bogafjell.Frigg var første hund ut. Hun hadde et fint slag på første figurant men etter å ha hentet bittet springer hun samme vei inn igjen som hun springer ut. I dag også hadde figurantene leker og godbit. Hun kommer da etterhvert helt inntil de. Jeg ønsket i utgangspunktet ikke å ha lydpåvirkning på påvisning, men det er fort gjort å glemme seg. På neste slag stoppet hun litt opp, men når jeg gikk litt etter henne sprang hun ut. Jeg sendte to ganger hvor hun trakk bakover uten å finne figuranten. Tredje gangen sprang hun kjempelangt ut og da fikk hun lydpåvirkning da hun var en femti seksti meter ute slik at hun trakk fremover i stedet. Da hun kom ut til figuranten så gikk figuranten litt fremover med henne før Frigg fikk bittet. Samtidig så trakk jeg godt frem på midtlinja og ropte på henne da hun hadde fått bittet. Det ble et fint fremtrekk. På neste slag sprnag hun fint og lang ut og trakk fint frem av seg selv. Sikkert med hjelp av overvær av figuranten. Her også gikk figurantren et stykke frem før Frigg fikk bittet. Jeg hadde trukket frem på midlinjen, så også her ble det ert fint fremtrekk. Så ville jeg prøve et tomslag. Her stoppet hun opp igjen. Jeg prøvde å følge henne ut et stykke for å få henne ut uten påvirkning.  Da sprang hun langt nok ut, men med en gang jeg beveget med tilbake mot midtlinjen snudde hun og kom rett tilbake, så det ble ikke noe fint fremtrekk. På neste slag fikk jeg henne ikke langt nok ut og prøvde først å følge på for å få henne til å gå uten lyd. Til slutt bad jeg om å få en lydpåvirkning. Jeg ventet en god stund før jeg sendte. Nå sprang hun langt ut og trakk fint frem. Hun trakk litt tilbake på vei inn, men det var likevel fin fremdrift. Til slutt fikk Frigg en hare som hun ikke fikk gå på.

Som avslutning trente vi fellesdekk. Det hadde Frigg glemt alt om 🙂