Mist runderte også i Hålandsskogen

Mist runderte tomt i starten.Det fungerte godt med plystring og det ble bra kontakt på midlinjen. Etterhvert fikk hun figuranter som hun halset fint på. Vi avsluttet med en hare. Fortsette med dette.