Frigg innlæring rundering i Hålandsskogen

Frigg fikk 6 slag.Hun får påvirkning fra figuranten ute på 40-50 meter før de gjemmer seg godt. Nå skal hun hjernevaskes på rett ut 50 meter. Hun er kjempeivrig og har klare forventninger til hva som skal skje. Etterpå fikk hun hente løsbittet hos en av figurantene og avleverte det fint foran meg for en godbit