Frigg fortsetter med innlæring

Frigg fikk 7 slag på Sviland.Hun er veldig ivrig og vi kan sikkert begynne å minske påvirkningen etterhvert. Jaktlek med tau fungerer godt. Hun liker også godt å leke med ball også, men vil ha den for seg selv. Ellers er hun forsåvidt grei å leke med