Rundering med Frigg på Flassavatn

Frigg fikk fire slag.

Alle figurantene var ute på minst 50 meter. Første løste hun selv. Vi tenkte at hun ville få overvær og derfor ikke trengte påvirkning. Vinden var nok mer ustabil enn vi regnet med så hun fant spor ut og så slo hun på overvær siste stykket. På neste hadde hun et kjempeslag, men klarte å springe rundt figuranten uten og finne henne. Det samme så vi på hunden før, så vinden snudde nok litt både hit og dit. Første gang jeg sendte på denne figuranten fikk hun lyd. Andre gangen fikk hun syn også. Også denne gangen sprang hun først forbi, men på vei tilbake fikk hun overvær og gjorde funn. På tredje figurant fikk hun lydpåvirkning. Vi håpet at hun på vei ut også skulle få overvær. Det gjorde hun for så vidt, men det var av sporet til figuranten. Hun fulgte baksporet lenge, men snudde selv og fulgte det riktig vei til figurant. Sporet var ute på en 60-70 meter så hun sprang rett ut i nesten 50 meter før hun slo på sporet. På siste fikk hun både lyd og syn. Hun sprang rett ut og gjorde funn. Figurantene sier hun er sosial og grei og leke med. Hun er også veldig glad i godbit, så når den kommer frem vil hun gjerne ikke leke mer. Jeg skal vise figurantene hvordan jeg får henne i lek igjen. Men det er forsåvidtr greit at leken ikke varer så lenge. Hun er bare tre måneder og blir sliten både i hode og kropp. Ellers så er målet at hun skal lykkes med å finne når hun springer rett ut, så vi får jobbe litt med opplegget 🙂