Evjesamlingen

I år var jeg sammen med med Kaare og hjalp litt til med de som skal ta B-uka.De hadde første del av denne på  Evjesamlingen. Neste del blir her i Rogland, og jeg skal være med da også. I tillegg til de som skulle ha B-uka så var det med ei som ikke trenger B-uka, men en tidligere hundefører som er på god vei mot A med hunden sin. Det var Åshild. Vi gjorde en del sammen. Dermed fikk også Speedy gjort en god del.

c01c02c04

Han fikk parallellspor der vi krysset hverandres spor fem eller seks ganger. De gikk samtidig, og sporene gikk ganske nært. Så dermed ble det også forstyrrelse i tillegg til krysninger. Det gikk greit. Kjekt å se hvor flinke hundene er. En ung og i startgropa, og en gammel erfaren 🙂 Speedy fikk rundere litt, og det gikk greit. På slutten av dagen la vi ut spor til dagen etter. Odin fikk et grusspor.

På søndagen fikk både Odin og Speedy gå et overnatten spor. I tillegg fikk Speedy et langt spor og et langt sporoppsøk.