Tirsdagsrundering med Mist

I kveld var også Kaare med på tirsdagstreningen og trente litt med Speedy.Mist skulle rundere rett oppover veien på Sviland. Jeg ønsket at de tre figurantene skulle være på minst 50 meter. Mist føk ut og fant første fig på et kjempeslag. Jeg hadde vel sett for meg et tomslag her, men det var visst god trekk så hun dro langt. På neste fig så dreide hun oppover. Det så ut som om hun hadde gåttt for kort og dreid oppover for tidlig. Vi fikk imidlertid en forklaring på hvorfor hun hadde gjort det da vi hørte halsen hennes på siste figurant som lå et stykke oppe i veien. Hun hadde nok fått overvær av figuranten lenger opp på vei ut. Jeg tok henne med tilbake og sendte på nytt igjen. Denne gangen fortsatte Mist langt ut og fant denne figuranten også 🙂