Stress på en tirsdag

Litt stress denne tirsdagen, men takket være gode treningskamerater så ordnet det seg.Jeg skulle hente Mist til trening på Dale. Kaare skulle i utgangspunktet være med å ta noen slag med Speedy. Så var planen at Kaare skulle stikke på et møte i hyttevelforeningen vår, mens jeg ble igjen og trente med Mist og trene videre med de andre. Jeg skulle komme på møtet etterpå hvis de fortsatt holdt på når vi var ferdige med treningen. Fordi Speedy også skulle trene så tok jeg med både Odin og Speedy på jobb i morres og  dro rett fra jobben for å hente Mist. Mens jeg hentet Mist fikk jeg telefon fra Kaare om at han ikke kunne komme hverken på trening eller gå på møtet pga jobben. Vi var på forhånd enige om at vi burde få med oss dette årsmøtet. De tar opp ting som gjelder oss alle i hytefeltet og derfor er det viktig å få det med seg. Jeg fortalte dette da jeg kom på trening og dermed fikk Mist  starte først enda vi kom sist, så fikk vi bare stikke rett på møtet etterpå.

MIst fikk fire funn. Hun var veldig ivrig og sprang fint ut. Første slaget fin hals til jeg kom frem til fig. Neste slag hørte jeg noen bjeff og var på vei ut på påvisning. Så ble det stille. Fig meldte på radio at Mist hadde halset tre ganger, gått på do og så stukket inn til meg. Jeg så henne men hun føk bare over midtlinja til neste fig, jeg ropte strengt navnet hennes så da kom hun til meg. Syntes det var dumt hvis hun skulle finne neste fig og halse der uten å ha gjort det ordentlig på den som jeg var på vei ut til. Fikk promte tilbakemelding fra trenigskamerat at jeg ikke måtte si navnet hennes så strengt at det ble en irettesettelse. Tusen takk for påminningen. Det er viktig å huske. Etter det gikk det veldig greit og Mist så ikke ut til å bry seg om min strenge opptreden. Puh. Så måtte jeg bare stikke på møtet.

Det gikk greit og Jon til Helen kom og hentet Mist så jeg slapp å kjøre med henne hjem etterpå. Møtet var vel ferdig ca halv ni. Jeg måtte lufte guttene, som hadde ventet tålmodig i bilen hele dagen, før jeg kjørte. PS luftet de litt før på dagen også da.