Pensjonisten på trening

I Kveld trente lag 4 på Orrestranda.I kveld var det bare Odin og meg som stilte fra fam. Finbak. Odin fikk to funn på overvær. Han var veldig lykkelig. Etterpå fikk han en fin tur med Mira og Niko 🙂