ID- spor på Alsvik og et kort grusspor.

Tre stykker gikk ut sammen og så skilte de lag.Odin skulle finne den personen somhadde dreid til venstre. Sporet lå vel i ca 3 timer? Odin fikk snuse på en caps og dro av gårde. Der de hadde skilt lag tok han til venstre. Han fikk etter noen meter overvær av figuranten. Vinden hadde dreid etter at vi la ut sporet. Jeg lot han løpe av gårde og finne figuranten. Han hadde jo allerede valg riktig spor.

Jeg la også et kort grusspor til Odin, kanskje 30 meter. Det gikk også greit 🙂