Odin halter fremdeles, men litt må han få gjøre....