Start i runderingen med Speedy

Speedy fikk trene start i runderingen i Ølbergskogen.Vi startet i den mindterste løypen. Odin plukket bittet på første slaget så hadde han et fint slag uten å ta bittet slik han pleier. Planen var å få noen tomslag før vi gjorde funn. På neste slag fra høyre siden kommer imidlertid Speedy inn med melding. Jeg ber han påvise, men det er ingenting der som jeg kan se. Det jeg visste var imidlertid at det nylig var en mann som hadde gått fra ene bunkersen og mot parkeringen, så jeg antar at Speedy meldte på spor. Var ikke helt fornøyd med dette så jeg bad figuranten flytte litt på seg. Så tok jeg Speedy med i bånd tilbake og tok en re-start i den løypa som går nærmest gjerdet. Følte jeg hadde bedre kontroll over forholdene der. Det fungerte veldig godt. Speedy startet uten å plukke bittet på første slag og hadde fine tomslag til han fant første fig. Her medlte han fint. Slik fortsatte vi til vi hadde funnet også siste figurant. jeg belønnet at han kom inn fra tomslagen uten å ha plukket bittet. Veldig fornøyd med re-starten 🙂