Overvær med Odin i Skjævelandskogen

Eller kanskje man bør si mangelen av overvær.Da vi gikk varierte vinden fra null til stadig å dreie i alle retninger. Men nå var det nå halsen som var i fokus. Figurantene fikk beskjed om å belønne rask dersom Odin gikk i hals med en gang han kom ut til dem og så få han til å halse igjen. Hvis han kom ut og viste tegn til å ville springe tilbake til meg så skulle de prøve å få han til å halse hos de i stedet uten å pendle. På to av figurantene gikk han rett i hals uten og nøle og så ikke ut til å ha tenkt  å forlate de heller, de belønnet også kjapt når han gikk i hals slik de hadde fått beskjed om. På første fig kom han imidlertid til meg uten å halset hos figuranten. Vi trener videre på dette og håper på mer overvær neste gang 🙂