Instruktørsamling NRH – Søndag

Dagen startet med en gjennomgang av FTUs forslag til endring av lavineprogrammet. Ingen store endringer foreslås, med unntak av at flere momenter foreslås vist fram under B-uka, færre trenes på. En del praktiske justeringer foreslås også gjort. For eksempel foreslås det at C skal kunne tas lokalt over 3 helger. Det foreslås også at parallellsøk tas inn i A-uka istedenfor å kjøres som en egen prøve i forkant av uka.

image

Deretter gikk Monica H gjennom et forslag til kunnskapsdeling instruktørene imellom. Dette kan f.eks. gjøres gjennom etablering av en kunnskapsdatabase i form av artikler, diskusjonsforum og videoer.

Neste punkt på agendaen var mentalitetstesting ved Sjur H. NKK har to offisielle tester: Funksjonsanalyse (FA) og mentalitetsbeskrivning hund (MH). FA er et godt verktøy når man er i tvil om hundens egenskaper. Tjenestene kjøpes eksternt. Obligatorisk FA-test vil neppe gi oss godt nok utbytte i forhold til ressursbruk. Hva kan og bør NRH gjøre?

Sjur H skisserte et opplegg der NRH lager en anleggstest som gjennomføres av instruktørene og som er lik over hele landet. Testen bør ihht. opplegget skissert gjennomføres tidlig. Testen kan fokuseres mot trente momenter såvel som hundens iboende egenskaper. Praktisk sett kan dette gjøres ved å utvide dagens appellprøve. Momenter som kan testes er lek i belastende miljø, oppsøk av mennesker i mørke og figuranter med avvikende oppførsel. Dagens lydighetsmomenter bør beholdes. Melding bør testes i 3 ulike situasjoner/miljøer. Vi kan på denne måten identifisere vanskelig trenbare hunder og trene inn melding tidligere. Alle øvelser bør avlegges samme dag. Kun to kontemuligheter bør gis før alle øvelsene må tas på nytt. Den utvidete appellprøven bør bestås før en kan stille på sentrale kurs. Stryk bør ikke ekskludere deltagelse lokalt. Det ble en god del diskusjon om dette, ingen konklusjon ble trukket.

Etterpå innledet Helge V til en diskusjon om praktisk håndtering av uakseptabel atferd. Også dette ble det en god del diskusjon om. Diskusjonen gikk først og fremst på måten dagens regelverk praktiseres på, hva som er godtagbart og hva som ikke er akseptabelt.

Olav Lie gikk deretter gjennom FTUs forslag til instruks for instruktører. Flere kommentarer kom inn. De fleste gikk på et punkt om instruktørstatusens varighet.

Den siste delen av samlingen ble benyttet til å diskutere behovet for en programrevisjon. Oppfatningene er mange. Diskusjonen dreide seg mye om B-uka i ettersøkning, om det skal legges inn momenter til vurdering eller om dagens ordning med «trening på» skal beholdes.