Teigsøk med Mist på Sviland

Mist fikk to figuranter i grustakområdet. 28 juni.

Hun sprang ned og fant Kaare før jeg var kommet meg med i grustaket, selv om han lå helt på jordet. Jeg syntes hun hadde sprunget litt fort forbi første del sv teigen og døkte mer der. Kunne ikke skjønne at hun ikke fant Bjørn Erik. Det var fordi jeg hadde misfortstått begrensningene lity. Fs hun fant Bjørn Erik halset hun fint på han også.