Speedy trener strart i rundering.

Speedy var også med i Skjævelandsskogen.Han fikk starte i rundering med en fig på hver side. Her fikk han løsbitt. Du så fint han avleverer dette. I morgen kan jeg prøve med fastbittet og se om han prøver å snappe på første slaget, eller om det har pågått læring 🙂