Mist i farta på Sviland

Så var jeg i gang med tirsdagstreningene med Mist igjen.I ettermiddag møttes tirsdagsgjengen på Sviland. Jeg ville trene momenter i rundering med Mist. Først og fremst var det halsing, men også utfordringen med å rundere i et hogsfelt.

Mist tok begge deler på strak labb. Hun bare føk over hogsfeltet og rett i hals med en gang hun fant figurantene. Hun hadde seks funn. Neste gang tenker jeg vi kjører en ukjent oppgave i rundering i det “nye” terrenget som skogsarbeiderene har laget på Sviland. Ellers tenker jeg det blir en del sportrening og teigsøk utover våren på oss to 🙂