Tirsdagstrening i gjen. I kveld møttes tirsdagsgjengen i Skjævelandsskogen....