Så var jeg i gang med tirsdagstreningene med Mist igjen....