Trening på Dale

Denne kvelden vile jeg ha flere funn,Jeg ville trene på halsingen. Odin hadde på siste rundering valgt og ikke halse på figuranten første gang han var der. Han halset imidlertid fint på meg og på fig da han kom ut igjen. Jeg vil imidlertid at han skal halse hos figurantene første gang han er der og halse en stund der før han pendler. Det gjorde han på tre av figurantene på Dale. Alle figurantene hadde fått beskjed om å hjelpe hvis han ikke halset umiddelbart ute hos de. Den ene figuranten som han ikke halset på med en gang hadde ikke i fått denne beskjeden. Jeg vet ikke hvorfor han valgte og ikke halse hos denne figuranten siden han halset hos de andre tre uten noen form for hjelp, og en 8-10 hals før de belønnet uten at han startet pendling. Dvs han hadde fem funn. Første fig hadde ikke fått beksjed om belønning av halsen før han startet pendlingen så der pendlet han. Dvs at de fire andre figuranten halset han på uten hjelp første gangen han var hos de.