Sportrening på Sviland

Idag stod sportrening på Sviland på programmet til Speedy og meg. Totalt åtte stykker møtte opp på treningen. Fire ville rundere, en ta felt, to gå spor og to trene teigsøk. Ola og jeg gikk ut spor til hverandre.
Sporet ble vel to timer før vi gikk det. Speedy hadde det veldig travelt og durte på. Han plukket tre gjenstander og slutten. Vi strevde litt i nærheten av en bekk. Men etter litt sirkling gikk det strake veien til neste gjenstand og slutten. Sporet var ca. 600 meter langt. Det regnet jevnt og trutt hele kvelden og blåste litt. Forholdene var ellers greie.