I Arboret

Idag gikk vi spor etter John. Sporet begynte ved den store gapahuken.

Speedy fulgte sporet uten noen spesielle problemer inntil vi gikk gjennom en liten grind og inn i Arboret. Etter litt jobbing og retur til grinda kom vi oss imidlertid på sporet igjen. Det gikk delvis ute i terrenget, delvis på stiene i området. Speedy plukket flere gjenstander på veien. Vi passerte også flere turgåere uten at han lot seg affisere av det.
Slutten hadde noen dessverre stukket av med, men jeg belønnet ham så godt pr gjenstand at det ikke betydde så mye. Jeg synes karen jobbet godt, og er veldig fornøyd med at vi kom oss igjennom sporet i et vanskelig område. Sporet var ca 1 km langt. Det ble 3-4 timer gammelt.