Idag gikk vi spor etter John. Sporet begynte ved den store gapahuken....