Overværssøk på Tjørn

Odin fikk tre funn på overvær. Planen var at han skulle få funnene med en gang jeg satte han i søk, slik at han bedre kobler kommandoen for teisøk med at han finner folk. Prøver å få bort det at han bjeffer og maser på meg når vi går teigsøk. Med lite vind på Tjørn var det ikke helt enkelt å få det til helt som planlagt. Noe å jobbe videre med.