Rundering med Odin på Tjørn

Odin runderte 600 meter og hadde to funn av Kaare. Odin hadde fine slag og godt fremtrekk. Ingen tegn til at han hadde vondt noen steder. Rett i hals og når det tok litt tid før jeg kom meg ut til han, så kom han for å hente meg.