Spor gjennom hyttefelt og saueterreng

John la ut et spor til Speedy og meg på ca. 2.5 km. Det ble liggende i 4-5 timer før vi gikk det. Sporet startet på den lille myra på oppsiden av hytta.Sporoppsøket gikk greit til tross for at Sylvelin og Alva hadde gått et spor der, de også. Vi fulgte sporet opp en liten bekkedal langs strømlinjen som går opp mot hyttefeltet, mot toppen av knausen til venstre for denne, gjennom hyttefeltet, over et gjerde og ned mot Merrstadvatnet før det dreide ned mot veien ned til Lauperak. Speedy måtte jobbe iherdig her og der for å følge sporet, men vi fant slutten og 4 av de 6 gjenstandene som John hadde lagt ut. Slutten lå midt oppe i en saueflokk. Bortsett ifra enkelte stans for å spise sauelort, ble ikke Speedy spesielt påvirket av disse. Etter å ha funnet slutten, lekte han også fornøyd med både slutt og pipeleke noen få meter fra sauene, som på sin side fulgte ham med argusøyne.

Sauer tett ved sporslutten til Speedy