Påbegynt vei

Idag kjørte vi opp til Lindåsen for å se hvor langt de var kommet med veien opp til hyttetomta.De hadde gjort ferdig ca. 80 m, og har vel et sted mellom 80-100 meter igjen. Den 1. september skal både vei og tomt være ferdig. Juhu!