Litt halstrening på Tjørn

I dag var vi en fin gjeng som trente på Tjørn. Hovedfokus var på spor, men jeg trente også litt moment på hals, mens vi ventet.Jeg begynte med at  Odin halset hos figuranten mens jeg stod ved siden av. Figuranten belønnet mens jeg var det. Etterpå tok jeg med meg Odin et stykke bort og så halset han først på meg, så sprang han til figuranten og halset der. Jeg skyndet meg etter og da jeg kom frem belønnet figuranten. Så sendte jeg Odin på figuranten fra ca 40 meter. Nå skulle Odin halse hos figuranten, pendle til meg for så å halse hos figuranten som da skulle belønne når jeg kom fram. Det gikk greit og vi avsluttet med at jeg sendte Odin og så måtte han pendle to ganger før jeg kom frem til figuranten slik at Odin kunne få belønnigen sin. Alt dette gjentok vi en økt til litt senere. Jeg syntes det gikk veldig bra.