Spor?

Lørdag formiddag kjørte vi til Sviland for å trene spor. Det var kun tre av oss som hadde meldt oss på treningen: John, Aud og meg. Det ble en trening preget av tragedien i Oslo og på Utøya. Vi var seine på treningen pga. nyhetene og satt i tillegg lenge og pratet før vi begynte å trene, under en teltduk som John hadde spent opp inne i granskogen. Det regnet ganske tett …

Etterhvert kom vi oss imidlertid igang. Jeg la ut et kronglespor til John og Odin, mens Aud la og John la ut hver sitt spor til Speedy og meg. Både John og Aud ville trene litt melding i tillegg til spor.

Sporene ble rundt 5 timer gamle før vi gikk dem. Vi sporet av på begge sporene, 50-100 meter før slutten, og Speedy slet tydelig med å finne ut hvor sporene gikk både her og der. Hvorfor vet jeg ikke, men det var varmt og lummert i tillegg til at det var vått og det var i tillegg en del folk ute og gikk i området, med hund og soppkurver. Vi fant imidlertid de fleste gjenstandene og med litt hjelp fra John og Aud fikk Speedy gått de siste metrene av sporene og lokalisert slutten.