På sporet i Vigreskogen

Idag møtte alle påmeldte opp til trening: Aud og Kaare. Vi ble etter litt diskusjon og litt kaffe enige om å trene på noen momenter. Speedy og jeg skulle trene på sporoppsøk og  asfaltspor i tillegg til å gå et «vanlig» spor. Vi tok asfaltsporene først. Det gikk overraskende bra. En av årsakene til det var nok at det lå leverpostei i det første sporet. Det motiverte tydeligvis Speedy til å følge sporet. Spor to hadde jeg brukt kritt (rosa) til å markere. Speedy fulgte også dette bra, etter å ha sjekket ut de to første krittmerkene grundig.

B04
B07
B06
Etter lunsj tok vi sporoppsøkene, seks i tallet. Speedy slo fint på sporene, men brukte litt tid på å finne retningen på noen av dem.

B14
B15
Det «vanlige» sporet ble vel 3-4 timer gammelt. Han slo fint på sporet og fulgte det uten noen problemer. Vi gikk imidlertid over slutten. Den fant vi etter å ha gått et stykke tilbake og tatt opp sporet igjen.