Savnet kajakkpadler

Torsdag ettermiddag ble vi spurt om vi kunne stille opp på fredag for å delta i letingen etter en savnet kajakkpadler på øyene nord for Stavanger. Vi svarte selvsagt ja. Aud kunne stille fra morgenen av, Kaare etter lunsj.

I tillegg til oss stilte Paul, John og Trond opp. Aud, John og Trond søkte av Klosterøya samt en annen øy om formiddagen, Ettermiddagen gikk med til å søke av Mosterøya. Paul og John søkte også av vestsiden av Finnøy før de ga seg.

Vi søkte naturlig nok av områdene langs sjøen, dessverre uten resultat. Søket fortsatte i noen dager før det ble avsluttet, uten noe funn.