Søk etter savnet gutt ved Mortavika

I går kveld ga Paul oss beskjed om å møte opp i Mortavika kl. 8 idag. Det gjaldt leteaksjonen etter 12-åringen som ble meldt savnet i går kveld.

Speedy og jeg fikk først i oppgave å søke av halvøyen Reianes vest før Mortavika, dvs. alle områder med unntak av strandsonen. Vi gjorde vår jobb og vel så det, i og med at avsøk av øya uten å søke av strandsonen nesten var umulig.  Vi begynte søket av halvøye kl. 9 og var ferdig kl. 13:45, sånn cirka.

Det blåste friskt hele tiden, og det var ganske mange sauer ute på vinterbeite, men Speedy lar seg heldigvis ikke forstyrre av sauer. Han registrerer dem, men glemmer dem så.

I  Skipavika gjorde vi det ene av tre “funn” som vi gjorde under søket. Speedy meldte og påviste da noen bøyer med tilhørende tauverk. Et stykke lengre mot vest i den samme vika sirklet han seg forsiktig inn på en død kobbe. Det var ikke vanskelig å se at han hadde oppdaget noe uvanlig og interessant å se hvor forsiktig han var da han undersøkte den. Det siste “funnet” gjorde vi inne på øya. Da meldte han på en plastdunk som en av bøndene på øya tydeligvis bruker til å gi sauene noe ekstra næringsmilder (fuglene vet hva).

Ellers markerte han tydelig på et eller annet i sjøen ved Torrskallen. Han klarte ikke å komme seg ned til stedet pga. bratte klipper og grov sjø (skumflakene seilte elegant over klippene i den sterke vinden), og jeg klarte ikke å se noe pga. at klippene hang litt utover sjøen. Denne markeringen var så tydelig at jeg rapporterte den til Tone, som da satt i KO.

Det samme gjentok seg da vi til slutt søkte av området øst for Låder. Han toppet skikkelig flere ganger, første gang pga. en fotpatrulje som søkte av området, de andre gangene trolig pga. ferten de etterlot seg. Jeg fulgte imidlertid godt med på oppførselen hans hele tiden, da Seakingen og en båt tydeligvis ble dirigert inn i området av KO, sannsynligvis pga. en observasjon gjort av fotpatruljen. Jeg lot ham til og med søke av deler av en hage i området, selv om det var folk i huset som lå inntil hagen, men uten resultat.

Etter at vi hadde søkt av Reianes-halvøya returnerte vi til KO. Etter en kort hvil begynte vi å søke av neste teig. Den dekket Bø-heia og deler av Årheia, og lå langt fra havet. Også den var ganske stor. I tillegg var den ganske kupert.

Vi kjørte inn i teigen via en traktorvei. Da vi begynte søket, hadde Folkehjelpen startet avsøk av teigen nord for vår. Vi startet søket ca. 14:40 og avsluttet det ca. 15:40. Da fikk vi beskjed av Nina, som da hadde byttet med Tone, om å trekke inn til KO. På den ene timen rakk vi kun å søke av deler av teigen.

Litt over klokken 16 var vi inne i KO igjen. Der oppsummerte politiets og Folkehjelpens ledere aksjonen. Det hadde i løpet av dagen deltatt 162 letemannskaper, m.a. sju ekvipasjer fra Norske Redningshunder, dykkere fra Brannvesenet og et team med en fjernstyrt ubåt. Ubåt-teamet ville fortsette søket ut over kvelden og natten. Resten av oss ble “dimitert” etter masse ros for innsatsen.