Vi havnet midt oppe i en trafikkulykke

På vei til Drammen og Sarpsborg kolliderte vi neste med en bil som kom over i feil kjørebane. Få sekunder etter at vi hadde kommet ut av en slak sving, hørte vi en kraftig smell samtidig som vi i sladrespeilet så en motorsykkel brase inn i en lysmast.

Vi stanset umiddelbart og rygget tilbake til ulykkesstedet. I grøften lå en knust motorsykkel, en skadet motorsyklist og to biler, som hadde frontkollidert. Det var allerede kommet flere hjelpere til, m.a. en sykepleier. Hun forsøkte å stanse en blødning på motorsyklisten og å holde vedkommende våken. Ut av den ene bilen kom det ut flere ungdommer i fotballdrakt. Rundt den andre holdt andre hjelpere på.

Kaare tok på seg den gule refleksvesten som det nå er påbudt å ha i bilen, og konsenterte seg om å få trafikken til å flyte forbi skadestedet. Etter få minutter gikk den igjen som normalt.

Etter ca. 10 minutter ankom den første ambulansen. Da trakk vi oss tilbake. Vi hadde ikke spesielt mye å fortelle politiet om ulykkesforløpet. Det kunne kameraten til den skadede motorsyklisten og de som så selve ulykken gjøre bedre enn vi.

Ut ifra situasjonen på skadestedet så det for oss ut som om en av de bilene vi nettopp hadde møtt – en rød, liten bil – hadde kommet over i vår kjørebane og truffet den siste av to motorsyklister før den krasjet med bilen som kom like disse igjen.

For mere detaljer om ulykken, se Fedrelandsavisen, Grimstad Adressetidende og Agderposten.

Noen minutter etterpå traff vi en bil som kom kjørende i full fart nedover et forbikjøringsfelt på feil side av en meget godt markert sperrelinje. Heldigvis møtte han ingen motgående biler før han kom seg over på riktig side, noen hundre meter lengre ned. Her er det bare en ting å gjøre, tenkte vi: Holde øyne og ører åpne og holde oss så langt ut mot hvitstripen som mulig.