Leting etter antatt omkommet i Tananger

Vi – Aud, Odin, Kaare og Speedy – samt Paul deltok på en leteaksjon etter en antatt omkommet. Vedkommende hadde vært savnet i flere måneder, så sannsynligheten for et positivt funn var lik null.

Vi møtte først opp på politistasjonen i Stavanger, for en briefing. Deretter søkte vi og en hundeekvipasje fra politiet gjennom utvalgte områder i Tananger. Det var Aud og Odin sin første aksjon. Se bilde fra aksjonen og reportasje i Rogalands Avis