Leting etter en savnet dame i Harstad

I ni-tiden om kvelden ble alle godkjente hundeførere på Hovedkurs Nord-Norge bedt om å møte opp i Harstad for å lete etter en kvinne i 70-årene. Hun hadde forsvunnet fra hjemmet tidligere på dagen.

Etter ni mils kjøring – vi, dvs. Bente T. Eriksen, Kristin Larsen og Kaare, befant oss da inne på en Esso-stasjon i Bjerkvik – fikk vi beskjed om at hun var funnet. Vi returnerte umiddelbart til Bardufoss.