Instruktørsamling NRH – Søndag

Dagen startet med en gjennomgang av FTUs forslag til endring av lavineprogrammet. Ingen store endringer foreslås, med unntak av at flere momenter foreslås vist fram under B-uka, færre trenes på. En del praktiske justeringer foreslås også gjort. For eksempel foreslås det at C skal kunne tas lokalt over 3 helger. Det foreslås også at parallellsøk tas inn i A-uka istedenfor å kjøres som en egen prøve i forkant av uka.
Les videre