Kategori: Treningsblogg

Rundering i Vigreskogen

En nydelig vinterdag i skogen. Frigg skulle rundere og jeg ville ha litt lengde på runderingen. Hun gikk rett i lek og jeg ropte henne inn fra figurantene. Jeg variere med å ha figuranter ute og ta de inn slik at hun også fikk noen tomslag. Vi rundere ca...
Read More

Rundering i Hålandsskogen

I kveld var lag 4 i Hålandsskogen. Frigg runderte. Hun fikk se at figurantene gikk ut, så gikk jeg bort med henne. Figurantene kom inn igjen og gikk lenger frem i løypa og gjemte seg. Frigg fikk to tomslag, så funn og funn. Hun meldte med løsbitt. Vi avsluttet...
Read More

Praktisk trening ved Flassavannet

I dag var det felles praktisk trening på Flassvann. Jeg skulle ha en gruppe som først skulle trene praktisk søk med vekt på orientering. Så skulle vi ha stisøk med flanke etterpå. Jeg fant en kartreferanse på kartet og sendte første figurant ut. Så gikk jeg ut sammen med...
Read More

Runderingstrening på Dale

Lag 4 møttes på Dale. Frigg trente rundering. Hun hadde FFTFTFTTF Det gikk ikke så verst og loggen på GpS viser fremgang. Fortsette med figuranter langt ut og kanskje litt påvirkning og trekke godt frem selv. Hun meldte med løsbitt....
Read More

Trening i Sandveparken 16.01.19

I kveld var tre stykker på trening. Det var fint for meg for da fikk jeg tatt en økt både med Frigg og Ty. Det ble stisøk i line i beferdet område. Vinden var til tider fraværende og hvis det kom litt trekk så var den ikke særlig stabil....
Read More