lDenne søndagen var vi en gjeng som møttes i Sulskard. Vi gravde tre huler. En i skavelen på parkeringsplassen og to lenger inn i terrenget. Vi trente først på den hulen som var ved parkeringsplassen. Frigg fikk tre funn der. Hulen var igjengravd alle tre gangene. Tydelig at hun...