Lørdagstrening på Dale

Frigg skulle ha funn, funn, tomslag og funn med fastbitt.

Men så viste det seg at det var en haug med polske soppplukkere i terrenget. Første økt ble derfor funn, funn, funn rett tilbake uten melding mellom fire polske  sopp plukkere. Funn med melding med fastbitt med først godbit. Deretter skulle det være et tomslag, men det ble funn av polsk sopplukker. Med påvisning av person som forflytttet seg etter melding.  Så ble det funn og funn. Neste økt  ble noen tomslag før funn med godbit før melding med fastbitt. Det gikk bra såvidt jeg husker 🙂 Kaotisk men kjekt. Frigg var flink 🙂