Øvelse arrangert av Sola Røde kors

I kveld var Frigg og jeg med på Øvelse. Kjempekjekt og all honnør til Sola Røde kors som inviterer oss med.

Da vi kom dit var det en liten ko øvelse for oss hundeførere også. Det kan være at en som hundefører kommer frem før operativ leder. Da er det vår oppgave som første hundefører å få oversikt og informasjon om den savnede og hvilke opplysninger som foreligger. Vi skal også melde fra om hvilke ressurser NRH stiller med. Betryggende da å få vite at det vil en få beskjed om over sambandet om hvor mange hundeførere som har svart positivt på utkallelse, ellers jo ikke det så greit for en stakkars hundefører å vite 🙂 Vi skal føre egen mannskapsliste for hundeførerne etter hvert som de kommer slik at operativ leder kan få den ved ankomst til ko.  Vi skal også ta ut og fordele teiger slik at vi ikke trenger å vente på operativ leder for å komme ut i søk. Disse opplysningene skal ligge klar slik at det er lett for operativ leder å sette seg inn i dette ved ankomst. Etter å ha øvd oss på det så var det ut å søke. Frigg og jeg søkte først av et kvartal med en fotballbane og en lekeplass. Det var fort gjort. Deretter fikk jeg en teig sammen med en annen hundefører. Vi fikk en kartreferanse og dro dit. Den andre hundeføreren har en hannhund og Frigg har løpetid, så jeg tilbød meg å la min hund være i bilen og gå sammen med den andre. Men vedkommende mente det var god trening for hunden å søke selv om det var en løpsk tispe i nærheten. Vi startet i hver  vår ende av teigen. Det tok ikke lang tid før Frigg hadde funnet en hel haug med røde kors folk som allerede hadde funnet den savnede og var i god gang med å ta seg av personen. De startet med båretransport ned mot bilen og da ble vi alle funnet av den andre hunden også. Han brydde seg ikke om Frigg, men gjorde jobben sin. Kjekt å få være med på.