Vi kom på søndagen. Da var det kursåpning og vi fikk vite hvilket lag vi skulle være på....