Mens Speedy fikk litt styrketrening så gikk Frigg litt fri ved fot og trente litt dekk og bli....