Av og til må hobbyen vike for andre ting her i livet...