Først på dagens program sto FTUs arbeidsform. Helge V orienterte om måten de jobber på og saker de ser på, ma om et mål om å være innovative. Ting som sees på i den sammenheng er utåndingsluft og ID-spor....