Måned: november 2012

Instruktørsamling NRH – Søndag

Dagen startet med en gjennomgang av FTUs forslag til endring av lavineprogrammet. Ingen store endringer foreslås, med unntak av at flere momenter foreslås vist fram under B-uka, færre trenes på. En del praktiske justeringer foreslås også gjort. For eksempel foreslås det at C skal kunne tas lokalt over 3...
Read More

Instruktørsamling NRH – Lørdag

Først på dagens program sto FTUs arbeidsform. Helge V orienterte om måten de jobber på og saker de ser på, ma om et mål om å være innovative. Ting som sees på i den sammenheng er utåndingsluft og ID-spor....
Read More

Rundering på Dale

Kaare ble spurt om å dømme en mørkerundering i kveld. Derfor ble det en liten treningsøkt på oss....
Read More